top of page

כלי הקלט המקרי

 

כלי הקלט המקרי בחשיבה לאטרלית עושה שימוש במילה, ציור, צליל או גירוי אחר שנבחרו באופן מקרי לחלוטין, על מנת לייצר כיווני חשיבה חדשים. הכלי מתבסס על היכולת של המוח האנושי לייצר אסוציאציה או קשר בין שני מושגים שלכאורה אין בינהם כל חיבור. 

בשלב הראשון, מפרטים את מימדי המצב הקיים או הבעיה שבאים לפתור. בשלב שני, לאחר בחירת קלט מקרי, מחברים בין השניים תוך שימוש בתהליך חשיבה אסוציאטיבי.

קלט מקרי הוא אחד הכלים הקלים ביותר לשימוש עם קבוצה לא מיומנת, ובמקרים רבים מוביל במהירות לרעיונות יצירתיים.

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page