top of page

מודל חשיבת עיצוב Design Thinking

 

הטיה מקובלת גורסת שרק אנשים לתחומי האומנויות או העיצוב הם יצירתיים. המציאות כמובן שונה, והיצירתיות טבועה בכל אדם ללא קשר לתעשיה או המקצוע בה הוא עוסק. מאידך, היכולת לחשוב כמו מעצב יכולה לייצר מהפך באופן בו ארגונים מפתחים מוצרים, שירותים ותהליכים חדשים. גישת Design Thinking היא גישה השמה את האדם במרכז, ומשלבת בתוכה את הרצוי מנקודת המבט האנושית, האפשרי מנקודת המבט הטכנולוגית והכדאי כלכלית. הגישה מאפשרת לאנשים שאינם מעצבים בהשכלתם, לעשות שימוש בכלים יצירתיים על מנת להתמודד עם אתגרים מסוגים שונים. התהליכים בשיטת Design Thinking מעודדים שימוש ביכולות שיש לכל אחד, אך נותרות חסרות שימוש בגישות המקובלות לפיתרון בעיות.

 

הן מתבססות על היכולת של כל אחד מאיתנו לזהות תבניות, להיות איטואיטיבי, לייצר רעיונות משמעותייים רגשית אך גם פונקציונליים, ולבטא עצמנו בכלים שמעבר למילים. Design Thinking מאפשר דרך של איזון בין האנליטי והרציונלי לבין הרגשי והאינטואיטיבי בפיתרון בעיות ויצירת מוצרים ותהליכים חדשים. Design Thinking הינה תהליך אוניברסאלי שניתן ליישם בתכנון מלכודת עכברים חדשה, כתיבת ספר או שירות ניקוי יבש. היא מעודדת חשיבה אובייקטיבית, לקיחת סיכונים ורעיונות לא קונבנציונלים. התבוננות משחקת תפקיד מרכזי בשיטה, שכן היא מאפשרת הסקה של מה אנשים עושים באמת, להבדיל ממה שהם אומרים שהם עושים.

עזיבת המשרד והבנה ממקור ראשון של מה לקוחות עושים וחווים תוך שימוש בכלים אתנוגרפים, הם מיסודות השיטה. השימוש בשיטת Design Thinking מסייע לארגונים להבין איך עולמם ומוצריהם יראו בעתיד, לזהות הזדמנויות חדשות, ולבנות מפת דרכים שתביא אותם לשם.

סדנת מבוא

מטרת הסדנה לעשות היכרות ראשונית עם שיטת Design Thinking והשלבים המרכזיים ביישומה. לצד הסברים על מטרתו של כל שלב, המשתתפים מתנסים בצעדים השונים, עד התכנסות לייצירת פיתרון נגיש ללקוח. יעד הסדנה הוא חשיפה מספקת של כל אחד מהמשתתפים כדי שיוכל ליישם את עקרונות השיטה בעבודתו היום-יומית. הסדנה נעשית בקבוצות עם אתגר עיצובי ממוקד.

בסדנה נלמד בין השאר:

 

איך ליישם עקרונות של חשיבת עיצוב השמים את האדם במרכז על מנת להתמודד עם אתגרים קשים

טכניקות לשיפור סיעורי מוחות ויצירת אבי טיפוס

איך לייצר עניין בתוצר מצד הלקוח

איך לזהות צרכים ורצונות נחבאים ואיך לפרש התנהגויות, על מנת לייצר התזדמנויות חדשות   ​

לוח זמנים: חצי יום עד יומיים

סדנת עיצוב

מטרת הסדנה לזהות הזדמנות צמיחה אמיתית של הלקוח תוך שימוש בכלי Design Thinking. הסדנה ארוכה יותר מסדנת מבוא, שכן המטרה היא לייצר תוצר תכנוני אמיתי, ולא רק לחוות את המתודולוגיה. הסדנה כוללת יציאה אל השטח ומגע עם לקוחות פוטנציאלים אמיתיים והיא מאפשרת למשתתפים להתנסות במתודולוגיה באופן הרלוונטי להקשר המקצועי בו הם פועלים. התוצר שלה הוא אב-טיפוס מבוסס תובנות לקוח, המהווה בסיס להמשך פרוייקט בתוך הארגון.

 

בנוסף אנחנו מציעים הרצאות וסדנאות טעימה קצרות מחשיבת Design Thinking המתאימות לימי גיבוש או העשרה צוותים, או כחלק מארועי חברה.

לוח זמנים: 2-3 ימים

 

bottom of page