top of page

סדנת FourSight

לכולנו העדפות, טעמים ויכולות שונות, ואין שני אנשים החווים את התהליך היצירתי באופן דומה. שני פרטים יעדיפו כלים שונים, ישתמשו בטכניקות אחרות ובמרבית המקרים לא יגיעו לתוצאות זהות. אך למרות ההבדל המהותי בין בני אדם, כאשר אנחנו מחדשים, מחקרים מראים כי תהליך החשיבה היצירתית הינו אוניברסאלי ובעל שלבים מובחנים, שכל אחד מהם דורש יכולות מנטליות מסויימות, או בשמן המקצועי, סגנונות קוגניטיביים.  כפי שאנשים שונים בצורה בה הם מעבדים מידע, כך הם שונים בגישתם לחשיבה יצירתית, באנרגיה שהם מביאים ובהתנהלותם בתהליך החדשנות. מרביתנו מעדיפים סגנון חשיבה אחד על פני האחר, מה שמביא עמו חוזקות מחד ונקודות עיוורון מאידך.

 

FourSight הוא כלי אבחון הבא לזהות איזה סגנון מועדף על כל אחד בתהליך היצירתי ואיזה סגנון מועדף על חברי הצוות האחרים. חשוב לציין כי אין מדובר על אבחון יכולות, אלא על העדפות של אילו שלבים בתהליך היצירתי הם הטבעיים והמספקים ביותר עבור כל אחד.

 

פעמים רבות אנשים מביאים לקבוצות העבודה שלהם אנשים הדומים להם בסגנון, מה שמביא לעבודה אפקטיבית יותר. מאידך, מחקרים מראים שצוותים שאינם הומוגנים ובעלי ״מתח יצירתי״, מביאים לתוצאות טובות יותר בכל הנוגע לחדשנות. אך הבדלים בסגנונות קוגניטיביים בצוות יכולים במידה רבה לייצר קשיים, מתחים וקצרי תקשורת, דבר המקטין את יעילות המאמץ. 

 

סדנת FourSight מאפשרת להציף, להבין ולהכיר בהבדלים בסגנונות ההתנהגות כיתרון עבור הצוות והפרט ועל ידי כך: 

  • לבנות צוות יעיל ומגובש יותר

  • למנוע קונפליקטים הנובעים מפערי סגנון

  • לאפשר לפרטים למצות את סגנונם האישי

 

סדנת FourSight כוללת אבחון באמצעות שאלון, משוב אישי וצוותי, ופעילויות חוויתיות המסייעות למשתתפים להציף את היתרונות ונקודות העיוורון של כל סגנון הן ברמה האישית והן ברמה הצוותית.

הסדנה נמשכת בין חצי יום ליום.

איזה סוג של חדשן אתה ?

 

כל אחד מאיתנו ניגש לתהליך היצירתי ופיתרון בעיות מנקודת מבט שונה. מודעות לגישתו האישית של כל אחד לתהליך החדשנות יכולה להביא להצלחה גדולה יותר. תוך שימוש בשיטה מבוססת מדעית, יכולים היום פרטים, צוותים וארגונים להבין את ההעדפה האישית של כל פרט למחקר, העלאה, פיתוח וישום רעיונות. איך ? על ידי 36 שאלות פשוטות שנחקרו באופן מעמיק ומספקות נקודת מבט איך כל פרט יכול לחדש בצורה היעילה ביותר עם אחרים

bottom of page