top of page

כלי הקצירה

 

בכלי הקצירה בחשיבה לאטרלית עושים שימוש לקראת סיומו של תהליך סיעור מוחות. מטרתו לזהות את הרעיונות המבטיחים ביותר ולהבטיח את ניהול מחזור החיים שלהם לקראת ישום בטווח הקרוב או הרחוק.

כלי הקצירה מגדיל את כמות הרעיונות המתקדמים לשלב הבא, ומאפשר שיטה לארגן רעיונות לפי דרגת בשלותם הנוכחית לטובת המשך פיתוחם. הכלי מייצר מיקוד ברעיונות ליישום מיידי, כמו גם ברעיונות הדורשים השקעה נוספת. כלי הקצירה מונע טעות נפוצה בה ממהרים לבחור רעיונות להמשך פיתוח, על ידי מבט מעמיק יותר ברעיונות הקיימים ובתפוקה הפוטנציאלית שניתן להפיק מהם.

כלי העידון  

כלי העידון בחשיבה לאטרלית משמש לחידוד ושיפור רעיונות לטובת ישומם בארגון או בתרחיש מסויים. כלי העידון יעיל במיוחד לגבי רעיונות ראשוניים בעלי בשלות נמוכה, על מנת להפוך אותם ליותר ממוקדים וישימים. דוגמא למאפיין אחד של כלי העידון הוא הוא זיהוי המגבלות היכולות להגביל את מימוש הרעיון, והדרכים לשינוי הרעיון על מנת להתגבר על מגבלות אלו.

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page