top of page

גישת קהילות חדשנות

מאמצים ארגוניים רבים המכוונים להטמעת חדשנות ארגונית נכשלים או אינם יעילים כפי שהיו יכולים להיות. גורם מרכזי אחד לדבר הוא קיומם בארגון של חסמים לחשיבה יצירתית, שלא מזוהים ואינם מטופלים.  

 

סדנת המשחק Who Killed Creativity היא בראש ובראשונה כלי אבחון ארגוני, המאפשר הבנה של התרבות והאקלים הארגוני בכל הנוגע לחשיבה יצירתית וחדשנות. הסדנה מאפשרת דיון מעמיק והצפת תובנות בנושא החדשנות הארגונית, בסביבה בטוחה ולא מאיימת. התוצר, הוא תמונת עולם כנה וברורה של מצב החדשנות והחשיבה היצירתית ברמת הפרט, הצוות והארגון. השימוש במשחק מייצר סביבה מגרה, אינטראקטיבית ומהנה לדיון וחשיבה.

 

הסדנה מתבססת על מוטיבים של חקירת זירת פשע, בה המשתתפים מנסים לזהות מה חוסם את החשיבה היצירתית, היכן וכיצד היא נעצרה בארגון. הסדנה כוללת משחק בקבוצות, הפעלות ודיונים.

 

הסדנה פותחה על ידי חברת Tirian האוסטרלית והותאמה לשוק הישראלי על ידי RentedMinds. הסדנה מתאימה כהפעלה לקראת תהליך שינוי תרבות ארגונית או כחלק מיום עיון בנושא חדשנות.

 

bottom of page