top of page

כלי האלטרנטיבה

 

כלי האלטרנטיבה בחשיבה לאטרלית עושה שימוש במושגים (Concepts) על מנת לייצר רעיונות חדשים. הנכונות לחפש רעיונות חדשים, גם כאשר לכאורה הדבר אינו נדרש, עומד בבסיסה של החשיבה היצירתית. עבודה עם מושגים, הופכת את החיפוש אחר רעיונות חדשים להרבה יותר יעיל.

מושגים בחשיבה לאטרלית הם רעיונות כללים, או דרכים כלליות לעשות דברים. על מנת להפוך מושג לישים, יש לייצר ממנו רעיונות קונקרטים. בתהליך המחשבה כיצד ליישם מושג מסויים, ניתן ליייצר הרבה מאוד רעיונות. כל רעיון חדש, מהווה פוטנציאל לחיפוש של מושג חדש, המייצר בתורו נתיב חשיבה חדש לחלוטין. שימוש איטרטיבי בכלי יוצר מניפה הולכת וגדלה של רעיונות.   

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page