top of page

כלי האיתגור

 

כלי האיתגור בחשיבה לאטרלית משמש לשבירת מוסכמות והשחררות מתבניות חשיבה מגבילות. כלי האיתגור הוא חיוני בתהליך של חדשנות שכן הוא מתבסס על ההנחה שקיימות דרכים אחרות לעשות דברים, גם אם אין בעיה קונקרטית עם התהליך הקיים. אחד החסמים להצלחה בחדשנות היא העובדה כי אנו כל כך ממוקדים בדרך כלל בפיתרון בעיות, שאנו מתעלמים לחלוטין מדברים תקינים. המימרה ״אם זה אינו שבור, אל תתקן את זה״ מייצגת תפיסה המסתירה הזמנויות רבות לחדשנות.

כלי האיתגור מתבונן בשיטות, תהליכים, אובייקטים, הנחות, תפיסות עולם ואמונות ומעביר אותם תחת עדשה של ספקנות. על השלבים בכלי האיתגור ניתן ללמוד משלושה משפטי יסוד - Why\B, Why\A ו Why\C.

  • Why\Cut - שואל האם ניתן פשוט להחסיר או להקטין משהו 

  • Why\Because - מנסה להבין את הסיבות מדוע דברים הם כמו שהם

  • Why\Assumption - מנסה לחפש אלטרנטיבות למצב הקיים

שימוש יעיל בכלי האיתגור יכול להיות מקור עשיר לפריצות דרך משמעותיות.

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page