top of page

כלי הפרובוקציה

 

כלי הפרובוקציה בחשיבה לאטרלית מסייע במעבר מנקודת מבט או הצהרה פרובוקטיבית ולא ישימה לכאורה, לרעיונות יעילים וישימיים.

כמאמר הקלישאה, עובדים נדרשים פעמים רבות ל״חשוב מחוץ לקופסא״, תוך ציפיה שהדבר יעשה באופן טבעי. כלי הפרובוקציה והתנועה מגדירים כיצד ל״צאת״ מהקופסא בקלות, ובהמשך לחזור ״פנימה״ עם רעיונות חדשים לבחינה. 

בתחילה, משתמשי השיטה לומדים מהי אמירה פרובוקטיבית (PO - Provocative Operation) וכיצד לייצר אותה. דגש ניתן ליצירת ההבנה כי אמירות פרובוקטיביות הן במפורש רעיונות לא הגיוניים ולא ישומיים, שבאופן טבעי היו נפסלים בקבוצה שאינה בקיאה בשימוש בכלי.

משתמשים מנוסים בשיטת חשיבה לאטרלית יודעים כי רעיונות אלו מועלים אך ורק לטובת איתגור תפיסות המחשבה הנוכחיות, ומהוות ״אבן קפיצה״ לטובת תנועה לרעיונות ישימים.

 

לחצו לחזרה לדף חשיבה לאטרלית

bottom of page