top of page

סדנאות חשיבה לאטרלית 

 

חשיבה לאטרלית, מושג שהומצא על ידי ד״ר אדוארד דה-בונו, הנה צורת חשיבה ופיתרון בעיות המביאה באופן שיטתי לחשיבה יצירתית והמצאתית. השיטה מיושמת בהצלחה בארגונים המובילים בעולם, ולמעלה מ 700,000 איש עברו את הסדנאות של חברת De Bono Thinking Systems האמונה על פיתוח והפצת שיטות החשיבה וההדרכה של ד״ר דה-בונו במעל 70 מדינות בעולם. החברה הכשירה עד היום כ-300 מדריכים מוסמכים ב 35 מדינות להעביר את סדנאות החשיבה של אדאורד דה-בונו.

 

הכשרה בחשיבה לאטרלית מלמדת כיצד לחשוב בצורה יצירתית, איך להפוך בעיות להזדמנויות, כיצד לזהות פתרונות חלופיים לבעיות, וכיצד להגדיל באופן משמעותי את כמות ואיכות הרעיונות על ידי צורות חשיבה שאינן מופעלות בצורת החשיבה הטבעית שלנו.

 

חשיבה לאטרלית שימושית עבור כל אחד המחפש אחר תהליך מובנה ויעיל של חדשנות, ייצור רעיונות, פיתוח תפיסות ומושגים, פיתרון בעיות יצירתי או פיתוח אסטרטגיה על מנת לאתגר את הסטטוס קוו. אם אתם עומדים בפני שינויים מתמידים, תחרות קשה, או הצורך ל״עשות ניסים״, חשיבה לאטרלית הינה כלי חיוני עבורכם.

מדוע חשיבה לאטרלית יעילה כל כך ?

 

מחקרים הראו זה מכבר כי המוח האנושי יעיל בזיהוי והטמעה של תבניות מחשבה. ככל שאנחנו מתקדמים בחיים, צוברים יותר ניסיון, או מבלים זמן ניכר באותה סביבה של גירויים אנחנו מייצרים מגוון של תבניות חשיבה. תבניות חשיבה אלו מקלות בהתמודדות עם תהליכים מורכבים ומייעלות את החשיבה, אך מאידך מכניסות את המחשבה לנתיב חוזר.

 

חשיבה לאטרלית מייצרת מודעות לצורך בגיוון נקודות המבט ומספקת כלים מגוונים לייצור נקודות מבט חדשות ורעיונות חדשים שנבנים על פיהן. הדבר דומה לסלילת ״נתיבי מחשבה״ חדשים בהם המחשבה יכולה לנוע לעבר רעיונות חדשים. במרבית המקרים, נקודות המבט הנוצרות על ידי חשיבה לאטרלית אינן נגישות בצורת המחשבה הטבעית שלנו. ​​​​​​

מושג יסודי בחשיבה לאטרלית הוא מושג ה״תנועה״ המתייחס ליכולת של רעיון לייצר נתיב חשיבה חדש לטובת רעיון אחר. רעיונות בחשיבה לאטרלית נבחנים איפה לא רק לפי טיבם בפיתרון הבעיה, אלא גם לפי יכולת התנועה שהן מייצרים לטובת ייצור רעיונות חדשים.

טכניקות נלמדות בחשיבה לאטרלית

 

שיטת החשיבה הלאטרלית מורכבת ממספר כלים הניתנים לשילוב באופנים שונים ומשלימים זה את זה:

 

 • אלטרנטיבות/חילוץ מושגים - שימוש במושגים (Concepts) על מנת לייצר רעיונות חדשים

 • מיקוד - שינוי וחידוד המיקוד על מנת לייצר תהליך יצירתי יעיל יותר

 • איתגור - שבירת מוסכמות והשתחררות מתבניות חשיבה מגבילות

 • קלט מקרי - שימוש באינפוט מקרי על מנת לייצר כיווני חשיבה חדשים

 • פרובוקציה - מעבר מנקודת מבט פרובוקטיבית לכאורה לרעיונות יעילים וישומיים

 • קצירה - ניהול מחזור החיים של הרעיונות והתמקדות במבטיחים ביותר

 • עידון - חידוד ושיפור רעיונות לטובת ישומם בארגון

מתי ואיך נשתמש בחשיבה לאטרלית

 

חשיבה לאטרלית יעילה במגוון תרחישים, לדוגמא:

 • אתגור המצב הקיים (Status Quo) באופן בונה, על מנת לאפשר לרעיונות חדשים לפעפע

 • זיהוי התבנית העומדת בבסיסו של רעיון על מנת לייצר רעיונות אחרים בהתבסס עליו

 • זיהוי אלטרנטיבות המובילות לשחרור ושימוש באנרגיה היצירתית של צוותים

 • פיתרון בעיות בדרכים שאינן עולות בתודעה באופן מיידי

 • ייצור נקודות מבט חדשות על מנת להפוך בעיות להזדמנויות

 • ״קצירה״ של הרעיונות הטובים ביותר ופיתוחם

 

סדנאות חשיבה לאטרלית

 

אנו מעבירים סדנאות חשיבה לאטרלית בנות יום או יומיים לפי הצורך. הסדנאות עושות שימוש בחומרי הלימוד המקוריים של חברת De Bono Thinking Systems ומועברות על ידי מדריך מוסמך ומנוסה בשיטה. פנו אלינו לקבלת מידע נוסף.

bottom of page