top of page

סיעור מוחות ויזואלי

 
אנו מציעים הנחיית סיעורי מוחות ויזואליים, להתמודדות עם בעיות קשות, כאשר יש צורך ברף גבוה של יצירתיות, ובפרט בבעיות בהן חיוני להציף את הידע הקולקטיבי של הקבוצה באופן אופטימלי. הם מביאים את החזר ההשקעה הגבוה ביותר כאשר בחדר נמצאים אנשים מרקעים, תפיסות עולם ומחלקות ארגוניות שונות. סיעורי מוחות ויזואליים משמשים בהצלחה בין השאר בתהליכי:
 

 • תכנון אסטרטגי

 • חדשנות מוצרית

 • תהליכי בניית צוות ושינוי ארגוני

 • זיהוי צרכי לקוח

 
האמת העצובה על סיעורי מוחות היא שבמקרים רבים הם אינם עובדים, או לכל היותר מייצרים רעיונות בינוניים ושאינם פורצי דרך. יעד חשיבה שאינו מוגדר היטב, הנחייה בלתי מספקת, אנשים המשתלטים על הדיון, רעש, חלוקת זמן לא אפקטיבית בין חשיבה והקשבה, מיקוד יתר בכיוון מסויים וכמובן ביקורת, הם רק חלק מהסיבות לכך. 
 
החדשות הטובות הן, שסיעור מוחות ויזואלי, לא רק מתגבר על כל הקשיים שצוינו לעיל, אלא גם מניסיון מייצר רעיונות יצירתיים יותר תוך הצפה רבה ויעילה יותר של התבונה שבחדר.
 
סיעור מוחות ויזואלי מתבסס על העלאת רעיונות תוך שימוש במודלים פיזיים ממשיים על מנת לתאר, לייצג, ולהבנות אותם לאורך זמן. בפרט בסיעור מוחות ויזואלי כל המשתתפים בונים במקביל רעיונות וכל המשתתפים מתארים את רעיונותיהם.

להבדיל מסיעור מוחות רגיל בסיעור מוחות ויזואלי:


אין משתתפים שקטים, שכן כולם בונים במקביל.
לא ניתן להשתלט על השיח במלל שכן אלו שמתמקדים בדיבור מאבדים קצב עם המודלים הנבנים. הבניה מעבר להיותה מהנה, גם דורשת ריכוז גבוה יותר. כמו כן, יש אנשים מתקשים יותר לבקר מודל פיזי מאשר רעיון מילולי. כל אלו תורמים לביקורת פחותה בסדרי גודל. 

לפיכך, סיעורי מוחות ויזואלי מצטיינים ב:

 

 • רמת השתתפות גבוהה יותר

 • מחוייבות גבוהה יותר לתוצרים

 • תוצרים יצירתיים יותר

 •  הנאה המביאה יצירתיות גבוהה יותר

 
באופן תאורטי, ניתן היה לעשות סיעור מוחות ויזואולי עם חומרי יצירה, פלסטלינה או חמר. בפועל ובהקשר עיסקי, על מנת שסיעור מוחות ויזואולי יהיה יעיל, כדאי להשתמש באמצעים שנבנו לצורך כך:

 • אמצעים שקל לחבר ולפרק אותם, שכן מחשבות ורעיונות מתפתחים לאורך זמן

 • אמצעי שמאפשר ביטוי רחב של רעיונות מבחינה נושאית

 • אין ״נזק סביבתי״ לחדר הישיבות 

 • אמצעים הנתמכים במתודולוגיה המסייעת לתהליך יעיל - בהקשר עיסקי, אנשים שונים יגיבו לשימוש באמצעים המזכירים לעיתים משחק בצורות שונות. נדרש מנחה מיומן על מנת לייצר הבנה ואמון של כל המשתתפים בשיטת התקשורת והחשיבה הזו. 

  
 

לצורך סיעורי מוחות ויזואלים אנו משתמשים בשיטת LEGO Serious Play העושה שימוש בערכות קוביות לגו מיוחדות שמיוצרות לטובת סיעורי מוחות בארגונים. את ההנחיות מעביר מנחה מנוסה ומוסמך בשיטה. ניתן לקרוא על LEGO Serious Play כאן >> 
 

 

bottom of page